Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji w obozach.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w obozach jest jednym z najważniejszych elementów przy zakupie wakacyjnego wyjazdu dla swojego dziecka. Z chwilą, gdy znajdziemy już odpowiednią ofertę i udamy się do biura by podpisać umowę i dokonać płatności, Organizator w takiej sytuacji powinien poinformować nas o możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe ale warto zastanowić się, czy go nie wykupić na wypadek rezygnacji (np. z powodu choroby) lub przerwania uczestnictwa w obozie. Ubezpieczenie pozwala odzyskać część poniesionych już kosztów, w przypadku gdy trzeba zrezygnować z usług biura podróży jeszcze przed wyjazdem albo przerwać pobyt i wracać do kraju.

Koszt takiego ubezpieczenia nie jest duży i zazwyczaj wynosi od 2,4% – 3,5% ogólnego kosztu obozu. Warto również zastanowić się w jakiej firmie wykupić takie ubezpieczenie oraz dopytać się lub dokładnie przeczytać warunku ubezpieczeniowe.

Ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji objęte są koszty:

  • rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie,
  • koszty przerwania imprezy turystycznej,
  • koszty anulacji biletu lotniczego, autokarowego promowego

z powodów niezależnych od nas, związane z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią  najbliższego członka rodziny.

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.
Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.
Ubezpieczenie anulacji biletu zapewnia zwrot kosztów jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.

Ważnym aspektem jest również fakt, że umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego.

Dokumentem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest oryginał umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie turystycznej lub potwierdzenie dokonanej rezerwacji i opłacenia łącznego kosztu imprezy turystycznej, bądź bilet lotniczy, autokarowy, promowy.

Poniżej przedstawiam najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na przykładzie firmy ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA:

Czy osoba posiadająca ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej może zrezygnować z imprezy w przypadku zachorowania bliskiej osoby?
Tak, udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zachorowania osoby bliskiej, gdy niezbędna jest opieka Ubezpieczonego nad chorym.
Czy osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy?

Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.
Do kiedy można ubezpieczyć imprezę turystyczną?
Imprezę można ubezpieczyć w dniu wykupienia wycieczki, jeżeli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni lub do 5-tego dnia od daty wykupienia wycieczki, jeżeli wyjazd jest za więcej niż 30 dni.

Czy jeżeli klient nie dostanie urlopu i zrezygnuje z wycieczki to otrzyma zwrot poniesionych kosztów od SIGNAL IDUNA?
SIGNAL IDUNA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową takiej sytuacji.

Pewnie zastanawiacie się teraz jak to wygląda w praktyce ? Otóż wszystko zależy od tego w jakim towarzystwie wykupiliśmy ubezpieczenie. Załóżmy, że wykupiliśmy obóz za 1.500,00 zł. (koszt ubezpieczenia 36 zł – 2,4% imprezy). Na tydzień przed wyjazdem zgłaszamy do biura rezygnację z wyjazdu, ponieważ uczestnik obozu rozchorował się (należy mieć zaświadczenie od lekarza) i nie może jechać. Organizator przykładowo zwraca nam tylko 200 zł, nasza strata wynosi w tym momencie 1300 zł. Mając wykupione ubezpieczenie, wypełniamy zgłoszenie szkody, dołączamy wszystkie zaświadczenia i wysyłamy listem poleconym lub udajemy się do ubezpieczyciela. Na tej podstawie możemy odzyskać w przypadku SIGNAL IDUNA ok. 975,00 zł. (75% potrąconych przez organizatora kosztów). W przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych wielkość kwoty może być inna.